ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป IP:54.162.10.132 TH  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๕๗(เข้าชม 183 ครั้ง)

   

 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมชมการสาธิต

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๕๗

 

 

        พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และนิทรรศการภายในงานการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมี        พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗       ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ   ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
      กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

       

        กองทัพอากาศได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความพร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอ จึงได้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัยและฝึกฝนกำลังพลทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา  โดยหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีหรือที่หลายคนคุ้นเคยกับการใช้ชื่อว่า “การแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ” นั่นเอง   โดยแบ่งประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ
- การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน (Basic Box Pattern)
- การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ประเภทระเบิด (Air Strike)
- การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support)
- การลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี (Air Lift)
- การบินค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue)
- การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ (Photo Reconnaissance)
- การบินควบคุมไฟป่า (Fire Fighting)
- การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน (Turn Around Time)
- การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน (Air Defense)
- การบินรับ – ส่งข่าวสาร
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจบุคคลสำคัญ
        อนึ่งภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันแล้ว จะมีการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ อาทิ เครื่องบินขับไล่แบบ F-16ADF, เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ  L-39 ZA/ART, เครื่องบินโจมตีแบบ ALPHA JET, อากาศยานไร้นักบิน (UAV) และเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H ตลอดจนการตั้งแสดงยุทโธปกรณ์ภาคพื้นในการป้องกันภัยทางอากาศ ของกองทัพอากาศ 

* นำเสนอข่าวโดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ