กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

​          เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองทัพอากาศ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗๑๕ – ๐๙๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

          กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมนาชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          กำหนดการ

             ๐๗๑๕         ผู้เข้าร่วมพิธีถึงบริเวณพิธี ลงทะเบียน

             ๐๘๐๐         ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มาถึงบริเวณพิธี

                              พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

             ๐๘๒๐         ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

             ๐๘๔๐         พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

          นอกจากนี้ กองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัดทั่วประเทศ และโรงเรียนการบิน จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสดังกล่าวด้วย


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail