กองทัพอากาศ กำหนดเรียกทหารกองหนุนประจำปี ๒๕๖๐

​      กองทัพอากาศ กำหนดเรียกทหารกองหนุนประจำปี ๒๕๖๐ ในส่วนของนายทหารประทวนกองหนุน เหล่าทหาร
สื่อสาร และเหล่าทหารสรรพวุธ เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒๑
จังหวัดอุบลราชธานี นายทหารประทวนกองหนุนที่ได้รับหมายเรียก ขอให้ไปรายงานตัวตามวันเวลาและ สถานที่
ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๐๗๓๙


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook