กองทัพอากาศจัดการแข่งกีฬาทางอากาศ ประจำปี 2560
          “กองทัพอากาศจัดการแข่งกีฬาทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐”
          กองทัพอากาศ โดยหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีวัตถุประสงค์
          - เพื่อส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมด้านการบินของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
          - เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในการบินให้แก่เยาวชน และประชาชนที่สนใจ
          - เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาคมการบิน สโมสรการบิน และชมรมการบินต่างๆ รวมทั้งกลุ่มนักบิน กับประชาชนทั่วไป
การจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ กำหนดพิธีการเปิดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารดุสิตา กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๑๔๐๐ การแข่งขันกีฬาทางอากาศ แบ่งเป็น ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ Air Rally, Spot Landing และ Flour Bombing และดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ไปจนถึงพิธีปิด ในอาทิตย์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
          หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันกีฬาทางอากาศประจำปี ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ โทร. ๐-๒๕๓๔-๒๕๕๓

 

 

========================================================================​

ROYAL THAI AIR FORCE AIR RALLY 2017
COMMANDER-IN-CHIEF'S CUP

Wing 5, Prachuap Khiri Khan
June 22-25, 2017

          RTAF Civil Flying Training Division will arrange the "ROYAL THAI AIR FORCE AIR RALLY 2017:  COMMANDER-IN-CHIEF'S CUP" on June 22-25, 2017 with following objectives;

          To enhance the development of Thai aviation activities
          To increase learning opportunities in aviation to all those interested
          To strengthen relationship and cooperation among aviation association, aero club, and all participants

          The opening ceremony will be held on June 22, 2017 at Dusita Building, Wing 5, Prachuap Khiri Khan at 1400 hrs. The competition consists of 3 types; Air Rally, Spot Landing, and Flour Bombing and will be conducted through the closing ceremony on June 25, 2017.

          Those who would like to take part in the competition or interested in watching the program can contact 0-2534-2553 for further information.


 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook