การปฏิบัติเมื่อขับขี่ยานพาหนะภายในเขตกองทัพอากาศ

๑. ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพอากาศ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

๒. ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย ในขณะขับขี่ยานพาหนะ

๓. ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ปฏิบัติตามหน้าที่โดยเคร่งครัด

๔. ต้องมีบัตรผ่านยานพาหนะผ่าน เข้า - ออก ในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศ ที่สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองออกให้

๕. ต้องใช้เส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

๖. ต้องหยุดรถให้สนิททุกครั้ง เมื่อพบป้าย "หยุด"

๗. ใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๘. เมื่อท่านฝ่าฝืนระเบียบกองทัพอากาศ และกฎจราจร เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศจะยึดบัตรผ่าน เข้า - ออก
ในเขตกองทัพอากาศทันที

๙. กองทัพอากาศสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกการผ่าน เข้า- ออก ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail