โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ บริการตรวจสุขภาพฟรี

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ บริการตรวจสุขภาพฟรี
ถวายเป็นพระราชกุศล ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ
โดยมีการบริการดังนี้

          - วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจหาหมู่เลือด ตรวจไขมันในเลือด คัดกรองภาวะโลหิตจางเบื้องต้น
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ

          - ตรวจเต้านมง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

          - ตรวจหาความสมมาตรของกล้ามเนื้อแขนขา

          - ฝังเข็ม

          - ถ่ายรูปขั้วประสาทตาเพื่อคัดกรองโรคต้อหิน

          - เอกซเรย์ปอด

          - เภสัชทางเลือก "การใช้ยาสมเหตุผล"

          - ตรวจคัดกรองการได้ยิน

          - ตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน

          - ตรวจมะเร็งปากมดลูก

          - ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูนหินปูน ถอนฟัน (รับ ๙๔ คน โดยให้บริการเฉพาะวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ )

** รับบริจาคโลหิตเปิดบริการพิเศษในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบริการโลหิต ชั้น ๓ อาคารศูนย์มะเร็ง

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๓๑๐ และ ๐ ๒๕๓๔ ๗๓๑๒ (ในวันและเวลาราชการ)


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail