กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
            กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙๓ คน  อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๐ ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓ เท่านั้น)
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือ ปวช. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ เป็นทหารกองหนุน
สังกัด กองทัพอากาศ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี  เปิดรับสมัครทาง Internet ที่ www.atts.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๒ - ๓ หรือ www.atts.ac.th

C20171113.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail