ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลกของกองทพัอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดกา

กิจกรรมวันเอดส์โลกกองทพัอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม กองทัพอากาศ

.........................................................................................................

          ๐๗๓๐             -  คณะทำงานพร้อม ณ หอประชุม ทอ.(อาคารทองใหญ่)

          ๐๘๐๐             -  รถ ขส.ทอ.รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากโรงเรียนต่างๆ

          ๐๘๓๐             -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน, และรับประทานอาหารว่าง

          ๐๙๓๐              -  นักเรียนและข้าราชการ ทอ.เข้าร่วมกิจกรรมพร้อม ณ หอประชุม ทอ.

          ๐๙๔๐              -  ประธานฯ (ผบ.ทอ.หรือผู้แทน) ถึงบริเวณพิธี และชมนิทรรศการ

                                -  พิธีกรบอกแสดงความเคารพประธานฯ (ผบ.ทอ.หรือผู้แทน)

                                -  ชมวีดีทัศน์

                                -  พิธีกรเรียนเชิญ รองเสธ.ทอ.(กพ.) / ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

                                   เอดส์ของ ทอ.กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

                                -  รอง เสธ.ทอ.(กพ.) / ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.

                                   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                                -  ประธานฯ (ผบ.ทอ.หรือผู้แทน) กล่าวเปิดงาน จบแล้ว

                                -  เพลงมหาฤกษ์ 
     ๑๐๐๐ - ๑๐๓๐     -  บรรยายความรู้และบทบาทของเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี            
                                   โดย  รศ.นพ.ชิษณุ  พันธุ์เจริญ

                                -  ประธานหรือผู้แทนมอบของที่ระลึก    

     ๑๐๓๐ - ๑๑๕๐   -  การนำเสนอรูปแบบต่างๆ ส าหรับบทบาทของเยาวชนในการป้องกันปัญหาการ ติดเชื้อเอชไอวี
                                 จากโรงเรียนต่างๆ ๘ โรงเรียน                       

                              -  ประธานหรือผู้แทนมอบของที่ระลึก ผู้แทนโรงเรียนต่างๆ 

          ๑๒๐๐           -  เพลงสรรเสริญพระบารมี

                              -  จบกิจกรรม

 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด การแต่งกายเครื่องแบบปกติเทาคอพับ แขนยาว อินทรธนูแข็ง                   
                :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายชุดปฏิบัติงาน


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail