การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑

​           กองทัพอากาศ กําหนดเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑๐๐ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

​           การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เป็นการตรวจสอบความพร้อมหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และ หน่วยสนับสนุน ประเมินขีดความสามารถการใช้อาวุธ และการปฏิบัติภารกิจ นักบินพร้อมรบเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน และ Package รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน, CCT และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน นอกจากนี้ในวันเปิดการแข่งขันฯ ยังจัดให้มีการสาธิตการใช้กําลังทางอากาศ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยเกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชน

​           สําหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท คือ

​           การแข่งขันประเภททั่วไป ๙ ชนิด ได้แก่ การปฏิบัติภารกิจบินรับ - ส่งบุคคลสําคัญ, การบินค้นหาและช่วยชีวิต การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การบินรับ - ส่งข่าวสาร, การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน, การใช้อาวุธทางอากาศ ยุทธวิธีประเภทระเบิด, การบินประกอบกําลังการใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด และการประเมินค่า
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

​           การแข่งขันประเภทภายใน ๕ ชนิด ได้แก่ การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี, การบินควบคุมไฟป่า การประเมินค่า
ชุดควบคุมการรบ, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน และการลําเลียงทางอากาศยุทธวิธ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail