กองทัพอากาศจะดำเนินการเรียกพล ทหารประทวนกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๑

                   กองทัพอากาศ จะดำเนินการเรียกพลประจำปี ๒๕๖๑ โดยเรียกนายทหารประทวนกองหนุน เหล่าทหารช่างอากาศ
และเหล่าทหารสื่อสาร เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
​ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
โทร.๐๒-๕๓๔-๕๗๔๓, ๐๒-๕๓๔-๐๗๓๙


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail