​กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล

         กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
จัดกิจกรรม Air Force Run 2018 “Run to the Sky วิ่งเฉียดฟ้า” เพื่อนํารายได้จากการจัดการแข่งขัน สมทบทุนมูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล มูลนิธิเพื่อคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิผู้พิทักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยกําหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ดอยอินทนนท์อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

          กองทัพอากาศ ได้ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บนดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ และได้รับพระราชทานนามว่า“พระมหาธาตุนภเมทนีดล” อันมีความหมายว่า “พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่ เพียงฟ้าจดดิน” มีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ รูปแปดเหลี่ยม ซึ่งส่วนบนสุดเป็นรูปทรงยอดปลีสีทอง รองรับกลีบบัวบาน หมายถึง การตรัสรู้สู่ปรินิพานนับว่าเป็นส่วนสําคัญ ซึ่งได้รับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายใน และภายในห้องโถง ๘ เหลี่ยม เป็นที่ประดิษฐานโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระพุทธบรมศาสดานวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าบรมศาสดา สร้างเป็นอนุสรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระชนมพรรษา ๖๐”

           สําหรับการแข่งขัน แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภท Super Mini Marathon ๑๖ กิโลเมตร เส้นทางเริ่มต้น ณ ที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.๓๑ สิ้นสุดที่สถานีรายงานดอยอินทนนท์ และประเภท Fun Run ๕ กม. เส้นทางเริ่มต้น ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล สิ้นสุดที่สถานีรายงานดอยอินทนนท์ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัล สําหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ซึ่งเหรียญรางวัลนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้รูปพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พร้อมด้วยสัญลักษณ์อุทยานการบินกองทัพอากาศ นอกจากนี้จะได้รับถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ - ๕ แต่ละกลุ่ม อายุชาย-หญิง เงินรางวัลสําหรับผู้เข้าเส้นชัย Over All ๓๐ ท่านแรก ชาย-หญิง และผู้เข้าเส้นชัยชาย และหญิง ๑๐๐ ท่านแรก จะได้รับเสื้อ Top 100 Finisher 16 km อีกด้วย สําหรับการรับสมัครเปิดรับ ๑,๙๙๙ คน โดยสมัครทาง เว็บไซต์ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครครบแล้วตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมา สําหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค เพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล สามรถบริจาคได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “วิ่งการกุศล ทอ.” หมายเลขบัญชี ๐๕๗ - ๒ - ๘๐๐๒๘ - ๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail