การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ Strategic Crisis Management Exercise ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

​                    วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Crisis Management Exercise) ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคาวมมุ่งหมายให้ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒
ได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร สามารถออกแบบการปฏิบัติการยุทธ (The Operational Desing) ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูง เพื่อให้มีทักษะในการจัดลำดับความเร่งด่วนของการปฏิบัติการ การกำหนดจุดมุ่งหมาย
ทางทหาร (Militaly End State) แลการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการยุทธ (The Operational Approach)


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail