ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕

​​                        ​​ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ ปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

      คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

 คุณสมบัติทั่วไป

      - ไม่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของเหล่าทัพมาก่อน

      - มีอายุระหว่าง ๓๕ – ๖๕ ปี

 คุณสมบัติข้าราชการทหาร และตำรวจ

      - เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พันตำรวจเอก (ระดับ น.๕)

      - เคยดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

      - เป็นข้าราชการระดับ ๙ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 คุณสมบัติภาคเอกชน

      - เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรได้

หมายเหตุ

         สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ

สถานที่ส่งใบสมัคร

         - กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๖๔  โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๖๐​

         - สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร และส่งใบสมัครด้วยตนเอง (วันและเวลาราชการ) ระหว่าง ๒ – ๑๓ ธ.ค.๖๒ เท่านั้น


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail