กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

img032.jpg

กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในส่วนของกองทัพอากาศ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธีฯ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

สำหรับกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลาง และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑.การทำดีด้วยกาย โดยการบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิต ๙๙,๙๐๐ ซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒.การทำดีด้วยวาจา โดยการจัดพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันทุกหน่วยทั่วประเทศ
๓.การทำดีด้วยใจ อาทิ พิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
-------------------------------
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook