เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทอ. ไทย/ต่างประเทศ
          ด้วยกรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ที่ครบกำหนดวาระการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ใน ๑ ต.ค.๖๑ จำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่าง ๗ - ๒๘ พ.ย.๕๙ 

          ทั้งนี้  ข้าราชการที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๒ – ๑๒๗๗  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์กองทัพอากาศ และเว็บไซต์ ขว.ทอ. 
ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail