การสอบคัดเลือก ผช.นตต.ทอ.ประจำ FMV

​          กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ จะดำเนินการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนชาย จำนวน ๑ คน เพื่อไปผลัดเปลี่ยนหน้าที่เสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/สตอกโฮล์ม ปฏิบัติหน้าที่ ผช.นตต.ทอ.ประจำ FMV ณ ราชอาณาจักรสวีเดน มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๓ จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหารอากาศ ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบดังกล่าว ขอให้ส่งใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนด พร้อม รปภ.๑ จำนวน ๒ ชุด ส่งให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๓๙

  • หมายเหต : แจ้งประชาสัมพันธ์ทางเมล์ ทอ.เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑๖ พ.ย.๕๙​

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail