รับสมัครคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหารในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

1.jpg 

2.jpg 

 

    ผู้สมัครยื่นใบสมัครรับการคัดเลือกพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อหัวหน้าฝ่ายงานธุรการ
สำนักตุลาการทหาร ณ สำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน) ชั้น ๘ เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๙๘๐ ๕๙๔๐
 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail