การแต่งกาย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลของกองทัพอากาศ
แต่งกายมาปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

     นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ชาย แต่งกายเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง
     นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ หญิง แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง
     นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ ชาย แต่งกายเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว

     นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ หญิง แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว

     ลูกจ้างและพนักงานราชการ ชาย แต่งกายด้วยเสื้อปกติเทาคอพับแขนยาว

     ลูกจ้างและพนักงานราชการ หญิง แต่งกายด้วยเสื้อปกติคอพับแขนยาว

     หมายเหตุ การแต่งเครื่องแบบของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ผู้ควบคุม หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกทหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เวรรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail