พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

          กองทัพอากาศ กำหนดจัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ดังนี้

          พิธีเกษียณอายุราชการ

               เวลา ๐๙๐๐    ผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ต่ำกว่าชั้นยศนายพลอากาศ) ลงทะเบียน

               เวลา ๑๑๐๐    ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในพิธี (ผู้ที่ขาดการซักซ้อมฯ ไม่อนุญาตให้เข้าในพิธี)

               เวลา ๑๔๓๐    ผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (รวมชั้นยศนายพลอากาศ) ลงทะเบียน

               เวลา ๑๖๐๐    ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้แทน/ ประธาน มาถึงบริเวณพิธี

          งานเลี้ยงพิธีเกษียณอายุราชการ

               เวลา ๑๗๓๐    ผู้เข้าพิธี พร้อม

               เวลา ๑๗๔๕    ผู้บัญชาการทหารอากาศ มาถึงบริเวณพิธี

               เวลา ๑๙๓๐    ปิดงาน

          การแต่งกาย

               ทหารชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง

               ทหารหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง

               ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail