การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด

         สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์  สมาชิกลงทะเบียน พร้อมทั้ง
นำบัตรประจำตัวมาใช้เป็นหลักฐาน เพื่อรับค่าพาหนะฯ (๒๕๐ บาท) ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๓๐

          รางวัลจับสลาก สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมและรับเงินที่หอประชุมฯ เท่านั้น

                   รางวัลที่ ๑        เงินสด   ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

                   รางวัลที่ ๒        เงินสด   ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล

                   รางวัลที่ ๓        เงินสด      ๕๐๐ บาท จำนวน ๒๕ รางวัล

                   รางวัลที่ ๔        Random สมาชิกทุกคน รางวัลละ ๑๕๐ บาท  จำนวน ๔,๓๐๐ รางวัล


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail