ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑

        กองทัพอากาศ กําหนดประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศ และครอบครัว ประจําปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น อําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี

         ผู้ประสงค์จะสมัครอุปสมบทหมู่ ให้เขียนใบสมัครรายงานตามลําดับชั้น ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ แผนกสังคมสงเคราะห์
กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๑ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๘๖


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail