ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

การประกวดแบ่งเป็น ๓ ประเภท

  ๑. ประเภทภายนอกอาคาร(ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)

  ๒. ประเภทภายในและรอบอาคาร(ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)

  ๓. ประเภทภายนอกอาคาร(ระดับต่ำกว่า นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด

 

ลำดับรายการคะแนนเต็ม
รูปแบบการจัดเหมาะสมกับสถานที่๓๐
ความเหมาะสมของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูก๒๐
ความคิดสร้างสรรค์๒๐
การตัดแต่งและการดูแลรักษา๑๕
ความเรียบร้อยสวยงามเป็นธรรมชาติ๑๕
 รวม๑๐๐

       

ระยะเวลาการประกวด ตั้งแต่ ก.ค.๖๑ ถึง ส.ค.๖๑ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผกสก.กชค.สก.ทอ. โทร ๒-๓๘๐๐


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail