พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองบิน ๒

บน.2.jpg 

        นาวาอากาศโท สวัสดี สุดสะอาด ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ นำข้าราชการ กองบิน ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

กองบิน ๔

บน.4.jpg 

         นาวาอากาศเอก ณรงค์วิทย์  กิตติศิริประพันธ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

กองบิน ๕

บน.5.jpg 

         นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

กองบิน ๗

บน.7.jpg 

         นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ  ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

กองบิน ๒๑

บน.21.jpg 

        นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ  วัฒนวรางกูล เสนาธิการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวกองบิน ๒๑
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวัน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

กองบิน ๒๓

บน.23.jpg 

       นาวาอากาศเอก วิศรุต  จันทประดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ นำข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

กองบิน ๔๑

บน.41.jpg 

         นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมเดินขบวนอัญเชิญ
เครื่องราชสักการะน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายอาลัย พร้อมวางเครื่องเชิญแบบล้านนาโบราณ ในพิธีน้อมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี

 

กองบิน ๕๖

บน.56.jpg 

         นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook