กองบิน ๕๖ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

20161206-2.jpg 

           นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ 
จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ในพื้นที่ตำบลคูขุด, ตำบลคลองรี และตำบลท่าหิน
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยสนับสนุนเรือเรือท้องแบนขนาด ๑๖ ฟุต จำนวน ๑ ลำ, ขนาด ๘ ฟุต จำนวน ๖ ลำ และรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด

20161206-4.jpg 

20161206-6.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook