ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเข้าสำรวจพื้นที่ และเสวนากับผู้นำชุมชนในการจัดสร้าง "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต"
14/06/60

B20170614.jpg 

B20170614-1.jpg 

       ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดผู้แทนเข้าสำรวจพื้นที่ และเสวนากับผู้นำชุมชนในการจัดสร้าง "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" ในรูปแบบการมอบถัง บรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด และประปาชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดการน้ำภายในชุมชน โดยไม่เพิ่มภาระค่ากระแสไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านคลองโร ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook