กองบิน ๗ เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติด
14/06/60

B20170614-1.jpg 

B20170614-2.jpg 

B20170614-3.jpg 

           นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๖๐ โดยเชิญวิทยากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานด้านการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
จากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มาบรรยายเรื่องยาเสพติด ให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ข้าราชการ, ลูกจ้าง,
พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ได้รับฟังเพื่อให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๗ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมและรับฟังประสบการณ์
จากผู้ที่เคยใช้สารเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook