พิธีทำบุญเปิดห้องตรวจจักษุกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
08/09/60

A20170908-2.jpg 

A20170908-3.jpg 

          พลอากาศโท อนุตตร  จิตตินันทน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดห้องตรวจจักษุกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยหลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ร่วมตัดริบบิ้นเปิดห้องตรวจ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
          ห้องตรวจจักษุกรรม ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความสวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการข้าราชการกองทัพอากาศ
ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงห้องตรวจ จากคุณสุนันท์ ปาจรีย์
จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail