นักเรียนนายเรืออากาศ ลาศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
08/11/60

​         พลอากาศโท สิทธิพร  เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้โอวาทแก่ นักเรียน
นายเรืออากาศ ชนชล  แซ่โง้ว ชั้นปีที่ ๑ ในโอกาสลาศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระยะเวลา ๕ ปี
ระหว่าง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ในการนี้
นาวาอากาศเอก อติรวิชช์  ไพจิตร ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นําเข้าพบ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

B20171108-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail