ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ กองเอเชียแปซิฟิก กรมจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส
08/11/60

         นาวาอากาศเอก ประภาส  เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ  Rear Admiral (Engineer) Guillaume DE GARIDEL-THORON
ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ กองเอเชียแปซิฟิก กรมจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการ ฝูงบิน ๒๐๓
กองบิน ๒ เพื่อพูดคุยหารือข้อราชการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการบินค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail