ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
08/11/60

         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ จัดกําลังพล
ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
       ๑. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน อําเภอบางสะพาน จํานวน ๕๐ คน
       ๒. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่บ้านวังยาง ตําบลอ่างทอง อําเภอทับสะแก จํานวน ๒๐ คน
       ๓. กรอกกระสอบทรายบริเวณหมวดการทางทับสะแก อําเภอทับสะแก จํานวน ๒๐ คน
       ๔. กรอกกระสอบทรายพื้นที่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จํานวน ๒๐ คน
          โดยนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัย ที่ติดอยู่ตามบ้านเรือน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

B20171108-3.jpg 

B20171108-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail