ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
09/11/60

B20171109-2.jpg 

B20171109.jpg 

        พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่เข้าร่วมโครงการนำผลผลิตมาร่วมจำหน่าย สำหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช เป็นโครงการที่สนับสนุนให้กำลังพล ใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตลอดจน
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail