การแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2017 ( AAVC 2017)
26/11/60

            มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2017 ( AAVC 2017) โดยในปีนี้  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ส่งทีมนักเรียนนายเรืออากาศ จำนวน 2 ทีมเข้าเข้าร่วม
การแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น 16 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน และ สิงคโปร์
เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีผลการแข่งขันมีดังนี้

          ทีม Pegasus จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ทีม Pegasus ประกอบไปด้วย
          1. นาวาอากาศตรี เมษัณฑ์ ธรรมวิขัย
          2. เรืออากาศเอก ปริญญา อนันตชัยศิลป์
          3. นักเรียนนายเรืออากาศ ปองภพ วันวาน ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          4. นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฐวัฒ พันธ์พิกุล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          5. นักเรียนนายเรืออากาศณรงค์เดช ธรรมาธิวัฒน์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          6. นักเรียนนายเรืออากาศ มารุต ม่วงคำ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          7. นักเรียนนายเรืออากาศ พีรยุตม์ ศุกรสุต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

          และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีม Griffin จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ทีม Griffin ประกอบไปด้วย
          1. นาวาอากาศเอก ประสาทพร วงษ์คำช้าง
          2. เรืออากาศเอก จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง
          3. นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฐพล ทัศนพิมล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          4.นักเรียนนายเรืออากาศ จิรพนธ์ โพธิจักร ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน
          5. นักเรียนนายเรืออากาศ ปุณยวีร์ ป้องสีดา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          6. นักเรียนนายเรืออากาศ ปรมัตถ์ กลยณีย์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน
          7. นักเรียนนายเรืออากาศ จิรภัทร ปัดภัย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

B20171126-3.jpg 

B20171126-4.jpg 

B20171126-6.jpg 

B20171126-7.jpg 

 B20171126.jpg


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail