“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ”
14/06/60

B20170614-1.jpg 

B20170614-2.jpg 

        นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะ จัดทำ "โครงการ
แม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ" มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี

            "โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙, มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ, ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๑,
ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑๒, และภาคีเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอหนองจิก, สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์, และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัตตานี ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการนำ รถเข็น (วีลแชร์) ทั้งประเภทเด็กเล็ก
เด็กโต และมาตรฐานทั่วไป รถโยก เตียงนอนคนพิการ มอบให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้พิการที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อที่จะทำให้สะดวก และมีกำลังใจที่จะดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังจะขยายความช่วยเหลือนี้ต่อไปในอนาคต หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และสภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้พิการในปัจจุบัน


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail