ผู้บังคับการกองบินให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันเด็กของกองบินต่างจังหวัด
​กองบิน ๗

            นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗  ให้สัมภาษณ์ "รายการแหลงข่าวเช้านี้" เพื่อประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองบิน ๗ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องแสดงเล็ก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสุราษฏร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองบิน ๒๑ 

21.jpg 

            นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองบิน ๒๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน
กองบิน ๒๑  จังหวัดอุบลราชธานี

21-2.jpg 

            นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑   ของกองบิน ๒๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๒๓

23.jpg 

             นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองบิน ๒๓ ในรายการ "กาแฟยามเย็น" ทางสื่อโฮมเคเบิล ทีวี จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ โฮมเคเบิล ทีวี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail