กองบิน ๕ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและโป่งเทียมอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

B20180209-2.jpg 

B20180209-3.jpg 

         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้สั่งการให้
ข้าราชการและทหารกองประจําการ กองบิน ๕ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ
และทําโป่งเทียมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อกักเก็บน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาช้างป่าเข้ามาหาอาหารและ
ทําลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร โดยสร้างฝายชะลอน้ำ ๓ แห่ง และโป่งเทียม ๓ แห่ง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์๒๕๖๑
ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail