ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย
08/03/61

​      นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ จัดชุดบรรเทา
สาธารณภัย ประกอบด้วย ชุดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย,ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลกองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน โดยมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดอนทับช้าง
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

B20180308-4.jpg 

B20180308.jpg 

B20180308-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail