คณะนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๔ ฝึกเดินอากาศถึงประเทศฟิลิปปินส์
29/03/61

             นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/มะนิลา ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก เจริญชัย สารมานิตย์
รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และคณะนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๔ ฝึกเดินอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ เส้นทาง ดอนเมือง - Villamor Air Base - สาธารณรัฐเกาหลี โดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/มะนิลา ได้จัดเตรียมอาหารเช้ารับรองคณะ เติมเชื้อเพลิงอากาศยาน พร้อมอาหารกลางวันระหว่างเดินทางต่อไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ Villamor Air Base ประเทศฟิลิปปินส์

             การฝึกเดินอากาศเป็นหลักสูตรการฝึกทางทหารของนักเรียนนายเรืออากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ให้นักเรียนนายเรืออากาศได้เรียนรู้การวางแผนการบิน สังเกตการณ์การปฏิบัติในการบินเดินทาง การเตรียมการในการเดินทางไปต่างประเทศ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าออกราชอาณาจักร การเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและการฝึกของโรงเรียนทหารมิตรประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชกับโรงเรียนทหารมิตรประเทศ

B20180329-3.jpg 

B20180329-4.jpg 

B20180329-5.jpg 

B20180329-6.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail