ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
30/04/61

           นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบิน ๒ จัดข้าราชการ ทหารกองประจำการ และช่างโยธา เข้าทำการฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบ
พายุฤดูร้อน ๗ ตำบล รวม ๑๘๖ หลัง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้กลับสู่สภาพปกติ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

 

 

 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail