พิธีเปิดหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙
02/05/61

B20180502-3.jpg 

         พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ
อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

         หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙ ใช้ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
มีผู้เข้ารับการศึกษา เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จํานวน ๓๓ คน สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๒ คน สังกัด
กองทัพบก จํานวน ๒ คน สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติจํานวน ๒ คน และนักเรียนจ่าอากาศ (เหล่า อย., สห. ชั้น ปีที่ ๒)
จํานวน ๑๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน

B20180502.jpg 

B20180502-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail