โครงการ WING 6 ASEAN ON TOUR รุ่นที่ ๒
02/05/61

​          นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานเปิดโครงการ WING 6 ASEAN ON TOUR รุ่นที่ ๒
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่าง โดยข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรม ภาษาอังกฤษ
ขณะเดินทางไปยังกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมโบราณของบรรพบุรุษไทย เป็นการสร้าง จิตสํานึกในความรักชาติ
ให้แก่ข้าราชการกองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail