กองทัพอากาศ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล SANS Security 504 จากสถาบัน SANS
15/05/61

32556101_1021552251354383_6723080061261447168_n.jpg 

​       พลอากาศโท จิโรจ บำรุงลาภ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ แสดงความยินดีแก่ ข้าราชการที่สอบผ่านหลักสูตร Offensive Security Certified Professional (OSCP) จำนวน ๒ คน และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล SANS Security 504 จากสถาบัน SANS จำนวน ๒ คน ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพอากาศ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้กับกองทัพอากาศ โดยผู้ที่สอบสอบผ่านหลักสูตร Offensive Security Certified Professional (OSCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้านการปฏิบัติการทางไซเบอร์ในเชิงป้องปราม ได้แก่

       ๑. เรืออากาศโท นพรัตน์ สุจินดา สังกัดกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
       ๒. จ่าอากาศโท วุฒิภัทร นัทธี สังกัดกองบิน ๒๓
       และผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล SANS Security 504 จากการอบรมหลักสูตร SEC504 ของสถาบัน SANS ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้านการปฏิบัติการทางไซเบอร์ในเชิงรับและป้องปราม ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการแข่งขันระหว่าง ผู้เข้าอบรม
ในวันสุดท้ายและปฏิบัติภารกิจสำเร็จเป็นทีมแรกเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเหรียญฯ ได้แก่
       ๑. พันจ่าอากาศเอก อณวัฒน์ เงินงาม สังกัดกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
       ๒. จ่าอากาศโท ลาภิณ ช้อยเครือ สังกัดกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

       ทั้งนี้หลักสูตร SEC504 เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับสถาบัน SANS สถาบันฝึกอบรมและวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องของโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน ภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail