การตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM) กรมแพทย์ทหารอากาศ

​           พลอากาศโท ชฤทธิพร คําหอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผล กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งได้มีการนําเสนอผลงาน ประเภท KM จํานวน ๔ กลุ่ม และ ประเภท QCC จํานวน ๒ กลุ่ม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนางาน โดยมี พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนกรมแพทย์ทหารอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กรมแพทย์ทหารอากาศ

B20180516-2.jpg 

B20180516-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail