การตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM)กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
16/05/61

B20180516-2.jpg 

​          พลอากาศโท ชฤทธิพร คำหอม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง
กองทัพอากาศให้เป็นองค์การเเห่งการเรียนรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (KM) และคณะ เดินทางไปตรวจติดตาม และ
ประเมินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศโดยมีพลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail