สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ
24/05/61

​           พลอากาศตรี สุพจน์  สุขสำราญ ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง พร้อมด้วย พลอากาศตรี เทอดพงศ์
ชูชีพวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง
กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) โดยมี พลเรือโท สิทธิพร  มาศเกษม  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.)
ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรกองทัพเรือ

 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail