พิธีเปิดการเรียกกําลังพลสํารองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑

​         พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกกําลังพลสํารอง เพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ สําหรับปีนี้กรมช่างอากาศเป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึกกําลังพลสํารองสายวิทยาการช่างอากาศ ซึ่งจะดําเนินการเพื่อให้กําลังพลสํารองมีความรู้ ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีร่วมกับกําลังพลประจําการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ กรมช่างอากาศ

B20180525-3.jpg 

B20180525-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail