กองบิน ๒๓ เปิดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

​        นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล เสนาธิการกองบิน ๒๓ เปิดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
กองบิน ๒๓ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้เยาวชนได้นําไปต่อยอดและขยายผลในครอบครัว โรงเรียน และสังคม ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

B20180526.jpg 

B20180526-2.jpg 

B20180526-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail