กองทัพอากาศร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกสำรวจพื้นที่เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
28/05/61

​                  กองทัพอากาศมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะกรรมการอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ นำนาย ธีระพล เทพทอง หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองป้องกันทรัพยากรฝ่ายทะเล สำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ แบบที่ ๑๑ ( EC725) ของหน่วยบิน ๒๐๓๗ เ
พื่อออกประชาสัมพันธ์ และเตรียมมาตรการการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ เกาะเต่า, เกาะพะงัน, เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในภารกิจในการจัดระเบียบ ๓ เกาะ ของกองทัพภาคที่ ๔
ที่ได้บรูณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสนามบินของสายการบินกานต์แอร์
อำเภอเกาะพะงัน ที่ทำให้ตะกอนดินไหลทับแนวปะการังได้รับความเสียหาย รวมทั้งสำรวจจุดวางแนวปะการังเทียม ในพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเล ๓ เกาะดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

B20180528.jpg 

B20180528-3.jpg 

B20180528-4.jpg 

B20180528-5.jpg 

B20180528-6.jpg 

B20180528-7.jpg 

B20180528-8.jpg 

B20180528-9.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail