นักเรียนนายเรืออากาศลาศึกษาต่อต่างประเทศ
01/06/61

​        พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้โอวาทแก่ นักเรียนนายเรืออากาศ
กฤตวัฒน์ สุอุทัย ชั้นปีที่ ๑ ในโอกาสลาศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร Computer and Network Security และ
นักเรียนนายเรืออากาศ ศุภกาญจน์ สุขวงศ์ หลักสูตร วิศวกรรมอวกาศ ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนกองทัพอากาศ ระยะเวลาศึกษา
๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

B20180601-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail