พิธีเปิดการฝึกผสม BALANCE/TEAK TORCH 18
04/06/61

​           นาวาอากาศเอก เสกสัณน์ ไชยมาตย์ ผู้อํานวยการฝึกผสม Balance Teak Torch 2018 ฝ่ายไทย ร่วมกับ Captain Jason Vaught ผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม Balance Teak Torch 2018 เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง Burner กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

            การฝึกผสม BALANCE/TEAK TORCH 18 เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยกําลังภาคพื้นในการป้องกันฐานบิน และการปฏิบัติการพิเศษ รวมถึงเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการบินเดินทางต่ำ การบินสนับสนุนทางอากาศ การส่งกําลังบํารุงทางอากาศ การฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต
ในพื้นที่การรบ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยุทธวิธีเรียนรู้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่ประจําการให้ตอบสนอง
ต่อภารกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดจัดการฝึกฯ
ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี, สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
และพื้นที่ใกล้เคียง

B20180604-2.JPG 

B20180604-3.JPG 

B20180604-4.JPG 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail