ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
05/06/61

​           นาวาอากาศเอก กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน พร้อมด้วยกําลังพล จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือ ดําเนินการ
ซ่อมและสร้างบ้าน ให้แก่ นางวาสนา ทิมเสน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ อายุ ๔๐ ปี
ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบวาตภัยพังเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๒๖ ตําบลบ้านกลาง
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

B20180605-2.jpg 

B20180605-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail